Obchodní podmínky pro prodej on-line vstupenek v e-shopu Aquacolors Poreč.

Tyto obchodní podmínky pro prodej on-line vstupenek upravují podmínky, podle kterých poskytovatel služeb – společnost Asket d.o.o. (dále jen Aquapark Aquacolors Poreč) bude poskytovat službu na svých internetových stránkách https://eshop.aquacolors.eu/. Touto službou je myšlen prodej vstupenek do Aquaparku Aquacolors Poreč.

Prodej on-line vstupenek do Aquaparku Aquacolors Poreč má za cíl usnadnit a urychlit způsob nákupu vstupenek pro osobní, nekomerční využití. Umožňuje zákazníkům Aquaparku Aquacolors Poreč zakoupit a vytisknout si vstupenku s platným čárovým kódem. Ke vstupu do Aquaparku Aquacolors Poreč je zákazník povinen předložit platný čárový kód na pokladně.

Nákup vstupenek

Nakupující může koupit on-line vstupenky na webových stránkách https://www.eshop.aquacolors.eu/. Za uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím – Aquaparkem Aquacolors Poreč je považováno odeslání objednávky kupujícím a provedení platby kupujícím, po jejímž provedení je na emailovou adresu kupujícího zaslána on-line vstupenka s platným čárovým kódem a současně je na tuto emailovou adresu zaslána i daňový doklad ke vstupence.

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen se prokázat na pokladně Aquaparku Aquacolors Poreč on-line vstupenkou s platným čárovým kódem (je možné se prokázat vytištěnou vstupenkou nebo elektronickou vstupenku). Po prokázání se vstupenkou na pokladně Aquaparku Aquacolors Poreč kupující dostane čipový náramek, díky kterému je oprávněn vstoupit do Aquaparku Aquacolors Poreč.

Ceny on-line vstupenek a způsob platby

Ceny on-line vstupenek jsou jasně vyznačeny a jsou kupujícímu viditelné během každého kroku při on-line nákupu vstupenek. Platba za on-line vstupenky je je realizována prostřednictvím platební brány PayU. Dostupné platební metody jsou uvedené na stránkách provozovatele platební brány www.payu.com.

Překážky na straně poskytovatele

Pokud bude Aquapark Aquacolors Poreč  nucen přerušit nebo předčasně ukončit svůj provoz z důvodu vládních či jiných nařízení v souvislosti s epidemií Covid19, prodlužuje se platnost nevyčerpané vstupenky o jeden rok a vstupenku bude možné uplatnit kdykoliv v sezóně 2022. Nevzniká tím nárok na vrácení peněz za zakoupené vstupenky. 

Ochrana soukromí

Aquapark Aquacolors Poreč se zavazuje chránit osobní údaje svých zákazníku tak, aby shromažďoval pouze základní a nezbytné informace o zákaznících / návštěvnících aquaparku, které jsou nezbytné pro splnění povinnostní poskytovatele služby. Rovněž se Aquapark Aquacolors Poreč zavazuje informovat své zákazníky o způsobu, jakým jsou shromážděná data využívána a dát zákazníkům na výběr způsob použití jejich údajů, včetně rozhodnutí, zda chtějí, aby jejich jméno bylo odstraněno ze seznamu používaných pro marketingové kampaně.

Veškeré poskytnuté údaje o zákaznících jsou přísně důvěrné a jsou k dispozici pouze těm zaměstnancům, kteří tyto informace potřebují k výkonu své práce. Za dodržování těchto zásad ochrany osobních údajů odpovídají všichni zaměstnanci Aquaparku Aquacolors Poreč a také jeho obchodní partneři.

Změna obchodních podmínek

S ohledem na to, že se rozsah poskytovaných služeb v Aquaparku Aquacolors Poreč se bude do budoucna neustále rozšiřovat, vyhrazuje si Aquapark Aquacolors Poreč právo tyto obchodní podmínky kdykoliv upravit či doplnit.

Kontakt

Pokud se domníváte, že obsah na našich stránkách služeb porušuje, zejména duševní vlastnictví jiných (nebo vás samotných), měli byste nás o tom co nejdříve informovat na adrese:

Asket d.o.o., Molindrio 18, 524 40, Poreč

E-mail: info@aquacolors.eu

Uvítáme také vaši zpětnou vazbu, kritiku, návrhy a pochvalu. Pomozte nám vylepšit službu pro naše uživatele. Napište nám na info@aquacolors.eu

Máte-li jakékoli další dotazy týkající se prodeje vstupenek, neváhejte nás kontaktovat na adrese:

Asket d.o.o., Molindrio 18, 524 40, Poreč

E-mail: info@aquacolors.eu

Zřeknutí se odpovědnosti

Obsah webu https://www.eshop.aquacolors.eu/ je přístupný veřejnosti pouze pro informační účely. Aquapark Aquacolors Poreč vynakládá veškeré přiměřené úsilí, aby zajistila aktuální integritu a přesnost informací. Aquapark Aquacolors Poreč si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit obsah nebo fungování této webové stránky. Aquapark Aquacolors Poreč nenese odpovědnost ani nenese odpovědnost za nepřesnosti, opomenutí nebo nezveřejnění obsahu na tomto webu. Takové chyby mohou být, ale nikoli výlučně, způsobeny lidskou chybou formátováním nebo skenováním. Aquapark Aquacolors Poreč za žádných okolností nenese odpovědnost za jakékoli škody, ztráty nebo výdaje, které mohou vzniknout v důsledku informací a obsahu uvedeného na těchto webových stránkách. Aquapark Aquacolors Poreč nenese odpovědnost ani nenese odpovědnost za obsah jiných webových stránek prolinkovaných s webem https://www.eshop.aquacolors.eu/ nebo odpovědné za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů v důsledku toho. Aquapark Aquacolors Poreč dále nepřebírá žádnou odpovědnost za dočasnou nedostupnost webových stránek, která je způsobena technickými problémy mimo kontrolu společnosti Asket d.o.o.

Prohlášení o bezpečnosti

Aquapark Aquacolors Poreč využívá platební bránu PayU k online autorizaci kreditních karet. Aquapark Aquacolors Poreč neukládá čísla kreditních karet a ani žádné další údaje nejsou k dispozici neoprávněným osobám. Platební brána PayU používá nejmodernější metody ochrany dat - protokol Secure Socket Layer (SSL) se 128bitovým šifrováním dat a algoritmem MD5. Protokol ISO 8583 zajišťuje, že výměna dat mezi systémem platební brány PayU a autorizačními centry karet probíhá v rámci soukromé sítě, která je chráněna před neoprávněným přístupem dvojitým firewallem. Důvěrnost vašich dat je chráněna a zabezpečena využitím šifrování SSL. Webové stránky pro platby přes internet jsou zabezpečeny využitím protokolu SSL (Secure Socket Layer) se 128bitovým šifrováním dat. Šifrování SSL je postup šifrování dat, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu během jejich přenosu. To umožňuje zabezpečený přenos dat a zabraňuje neoprávněnému přístupu k datům během komunikace mezi uživatelem a platební bránou PayU a naopak.